Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης στα τραπεζοπαγκάκια του Πλατανότοπου Μαΐστρου.

Εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης στα τραπεζοπαγκάκια του Πολυχώρος Αναψυχής Πλατανότοπος Μαΐστρου.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεργασίας των Φορέων του οικισμού με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.