Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

Ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες ελαιοχρωματισμού στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου.