Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

Πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή, του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου.