Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ


Οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. συνεχίζονται μέχρι και τις 31/07/2017 στη Δ/νση των Παιδικών Σταθμών (Θουκυδίδου 25) τηλ. 2551038711.
Οι ωφελούμενες μητέρες που δεν μπορούν να προσέλθουν μέχρι και τις 31/07/2017 θα εξυπηρετηθούν από 28/08/2017 μέχρι 01/09/2017.
Τα αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για την σχολική χρονιά 2017-2018 θα ανακοινωθούν τέλος Αυγούστου.

Διεύθυνση
Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας