Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η έγκριση εργασιών – μελέτης του έργου: “ Ανάπλαση χώρου αναψυχής και περιπάτου Πλατανότοπου Μαϊστρου”.