Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Συντήρηση στον επιταχυνσιογράφο (σταθμός συνεχούς καταγραφής) που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης