Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η μελέτη της Β' φάσης που αφορά την ανάπλαση του πλατανότοπου της Μαΐστρου.

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η μελέτη της Β' φάσης που αφορά την ανάπλαση του πλατανότοπου της Μαΐστρου.
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται: η ανάπλαση όλου του Χώρος Πολιτισμού - Αναψυχής & Άθλησης "Πλατανότοπος Μαΐστρου" που βρίσκεται βόρεια του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και έχουν σαν στόχο την αισθητική αναβάθμισή της, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και την ταυτόχρονη οριοθέτηση του χώρου.
Η εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων σκουπιδιών παράλληλα με τις φθορές στο δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης του περιφερειακού φωτισμού, σε συνεργασία με την ανεξέλεγκτη είσοδο οχημάτων, είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωσή του φυσικού περιβάλλοντος και την αισθητική υποβάθμιση.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαϊστρου τονίζοντας αυτές τις φθορές και αλλοιώσεις, σε συνεργασία με την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμος Αλεξανδρούπολης προτείνουν τις παρακάτω επεμβάσεις, προκειμένου η περιοχή να αποτελέσει και πάλι πόλο έλξης και τόπο προορισμού της τοπικής κοινωνίας και των σχολικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ως εκ τούτου μελετάται η ολοκλήρωση περιμετρικού χαμηλού τοιχίο, φωτισμός, κατασκευή τραπεζοπαγκακίων, σημεία υδροληψίας, οριοθέτηση του χώρου πρασίνου, σε σημεία όπου το υπάρχον έχει φθαρεί-καταστραφεί και επέκταση αυτού καθόλο το μήκος περιμετρικά του χώρου σύμφωνα με τα σχέδια. Κατά μήκος της νέας χαμηλής «περίφραξης» θα κατασκευαστούν ελεγχόμενα ανοίγματα - είσοδοι στις οποίες θα τοποθετηθούν μελλοντικά κιγκλιδώματα-ελεγχόμενες είσοδοι, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος οχημάτων.
Τα παραπάνω υφιστάμενα σημεία εισόδου-εξόδου "ανοίγματα" θα έχουν μήκος τουλάχιστον-περίπου 4 μέτρα σύμφωνα με της οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλιστεί επιπλέον και η άνετη κίνηση νοσοκομειακού οχήματος εντός του χώρου εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Επιπρόσθετα, εντός του υπό μελέτη χώρου προβλέπεται η οριοθέτηση-διαμόρφωση μιας έκτασης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης όπου θα μπορούν να τοποθετηθούν τα οχήματα των πολιτών που θέλουν να επισκεφθούν τον χώρο. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί ξύλινη περίφραξη, η οποία θα έχει σαν στόχο την δημιουργία ενός χώρου όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να φυλάξουν μέσα σε αυτόν ζώα συντροφιάς.
Τέλος υπάρχουν οι υποδομές για την δημιουργία παιδικής χαράς οι οποία θα αξιοποιηθεί ώστε στο μέλλον να τοποθετηθούν τα όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία-προδιαγραφές, παράλληλα θα προβλεφθεί και χώρος για την τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής για υπαίθριους χώρους.
Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι οι ιστοί και τα φωτιστικά σώματα που θα τοποθετηθούν για την κατασκευή του έργου θα δοθούν από την υπηρεσία του Δήμου.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία της τεχνικής μελέτης του έργου.