Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Αποκατάσταση των καμένων λαμπτήρων και των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαΐστρου.