Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Εργασίες απομάκρυνση των κατεστραμμένων φωτιστικών στην είσοδο του οικισμού της Μαΐστρου.