Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο νερού σε ένα ακόμη σημείο υδροληψίας στον χώρο αναψυχής και άθλησης του πλατανότοπου Μαΐστρου.