Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Τοποθέτηση πινακίδων στις πόρτες του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης