Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Καθαριότητα με σάρωθρο στις πλατείες και σε κεντρικά σημεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαΐστρου.