Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Αντικατάση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης των λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας με υψηλή κατανάλωση με νέους τύπου led.