Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Κατατέθηκε ο φάκελος στην Περιφέρεια ΑΜΘ σχετικά με την πεζοπορική διαδρομή στην περιοχή Γιάρια Μαΐστρου, τα σημεία ενδιαφέροντος και τις δραστηριότητες του οικισμού.

Κατατέθηκε ο φάκελος στην Περιφέρεια ΑΜΘ σχετικά με την πεζοπορική διαδρομή στην περιοχή Γιάρια Μαΐστρου, τα σημεία ενδιαφέροντος και τις δραστηριότητες του οικισμού.
Σκοπός είναι να συμλεριληφθούν σε μια σχετική ψηφιακή εφαρμογή της Περιφέρειας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της τουριστικής προβολής.