Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του προκλήθηκε στην γεώτρηση άντλησης νερού των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Αθλητικού Ομίλου Μαΐστρου.