Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Τοποθέτηση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης του 3ου ∆ημοτικού Σχολείου Φερών και του Νηπιαγωγείου Μαΐστρου.

Εγκρίθηκε απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης, η δέσμευση διάθεσης πίστωσης και η έγκριση των όρων της προμήθειας "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων"
Ποιο συγκεκριμένα η δαπάνη θα περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης του 3ου ∆ημοτικού Σχολείου Φερών και του Νηπιαγωγείου Μαΐστρου, καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού συστήματος εξαερισμού του 6ου ∆ημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.