Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Ξεκίνησαν οι εργασίες από την ΔΕΥΑΑ για την κατασκευή σχαρωτού ομβρίων υδάτων στην είσοδο του οικισμού της Μαΐστρου επί της Οδού Αλεξανδρουπόλεως.