Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Εργασίες καθαριότητας του πλατανότοπου Μαΐστρου με το πέρας της πανηγύρης. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης .