Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Χάραξη και διάνοιξη περιπατικών διαδρόμων στο εσωτερικό του υπό ανάπλαση τμήματος του πλατανότοπου Μαΐστρου. Οι διαδρομές γίνονται με βάση την μελέτη του έργου.