Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Και στα κοιμητήρια Μαΐστρου μια σοβαρή και αποτελεσματική παρέμβαση.

Δημόσια η διακήρυξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια <<Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων στα πλαίσια προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας. Μίσθωση γερανού για ανάγκες κοιμητηρίων>>. Με την μίσθωση του γερανού θα μπορέσουμε επιτέλους μετά από πολλά χρόνια να κάνουμε μια σοβαρή και αποτελεσματική παρέμβαση στα κοιμητήρια Μαΐστρου με κλαδέματα και με την απομάκρυνση των γερασμένων και επικίνδυνων δέντρων και να δώσουμε τέλος στις καθημερινές σχεδόν πτώσεις κλαδιών και δέντρων που προκαλούν μεγάλες ζημίες και επιβαρύνουν με υπέρογκα ποσά τους κατοίκους του οικισμού για την επιδιόρθωση των μνημείων.