Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Εργασίες καθαριότητας σήμερα στον πλατανότοπο Μαΐστρου.

Εργασίες καθαριότητας σήμερα στον πλατανότοπο Μαΐστρου, καθημερινά προσπαθούμε σε συνεργασία με το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (τους ευχαριστώ για την άψογη και καθημερινή συνεργασία) να διατηρούμε αυτό τον όμορφο χώρο αναψυχής σε άριστη κατάσταση και το έχουμε καταφέρει.