Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Εργασίες πρασίνου στην είσοδο του οικισμού της Μαΐστρου, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως από το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.