Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Αδικία: Εξαιρούνται από το ΕΣΠΑ… Μαΐστρος-Παλαγία-Χιλή-Αμφιτρίτη-Αγνάντια»

Αδικία.. Εξαιρούνται από προγράμματα του ΕΣΠΑ οι Δημοτικές Κοινότητες που ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους 15.000 κατοίκους , μια τέτοια περίπτωση αδικίας είναι και οι οικισμοί της Δημoτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης με τους οικισμούς της Μαΐστρος-Παλαγία-Χιλή-Απαλός -Αμφιτρίτη-Αγνάντια.

Radiomax.gr