Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Ξεκινά η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου φυσικής Ιστορίας στον πλατανότοπο Μαΐστρου.

Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου φυσικής Ιστορίας που βρίσκεται στην περιοχή πλατανότοπος στην Μαΐστρο έχουν δρομολογηθεί και οι εργασίες περιλαμβάνουν ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και έχουν σαν στόχο την αισθητική αναβάθμισή της, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και την ταυτόχρονη οριοθέτηση του χώρου.