Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Θεώρηση και έγκριση της μελέτης "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Μαΐστρο" απο την Δ/νση ΔασώνÁ  Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Θεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Μαΐστρο» για την περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή συντάχθηκε από τους Μάκρα Απόστολο Δασολόγο, Οικονομίδη Απόστολο Πολ. Μηχανικό και Μητρουλάκη Δημήτριο Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό και ελέγχθηκε από τον κ. Παπαθεοδώρου Ιωάννη, Δασολόγο του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.

Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Μαΐστρο. Ο συγκεκριμένος χώρος επεμβάσεων αφορά σε έκταση περίπου 14.026 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται εντός των με αριθ. 225, 234 και 235 τεμαχίων, διανομής 1932 αγροκτήματος Μαΐστρου με χαρακτηρισμό «Δάσος Κοινόχρηστο» ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 48441/1965 απόφαση παραχώρησης του Νομάρχη Έβρου.