Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Πρόσκληση στην ανοιχτή δημόσια παρουσίαση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 2015.Μετά την παρουσίαση του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το ημερολογιακό έτος 2015 σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Απριλίου 2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως Τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 14 του Ν3731/2008, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την ανοιχτή δημόσια παρουσίαση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 2015 που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 στις 18.30 στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. 
                                                            Ευάγγελος Λαμπάκης
                                                            Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης