Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ναϊτίδη Ιωάννη προς τους κατοίκους του οικισμού της Μαΐστρου.


Ανοικτή πρόσκληση προς τους κατοίκους του οικισμού της Μαΐστρου προκειμένου να σας παρουσιάσω ένα μικρό απολογισμό πεπραγμένων, να σας ενημερώσω για τρέχων θέματα και να συζητήσουμε προβλήματα και προτάσεις σας σχετικά με την βελτίωση του οικισμού.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 09 Απριλίου 2016 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου.