Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Τεχνική περιγραφή έργου: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, πλατανότοπου Μαΐστρου.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου φυσικής Ιστορίας που βρίσκεται στην περιοχή πλατανότοπος στην Μαΐστρο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και έχουν σαν στόχο την αισθητική αναβάθμισή της, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και την ταυτόχρονη οριοθέτηση του χώρου.
Η εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων σκουπιδιών παράλληλα με τις φθορές στο δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης του περιφερειακού φωτισμού, σε συνεργασία με την ανεξέλεγκτη είσοδο οχημάτων, είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωσή του φυσικού περιβάλλοντος και την αισθητική υποβάθμιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαΐστρου τονίζοντας αυτές τις φθορές και αλλοιώσεις, σε συνεργασία με την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προτείνουν τις παρακάτω επεμβάσεις, προκειμένου η περιοχή να αποτελέσει και πάλι πόλο έλξης και τόπο προορισμού της τοπικής κοινωνίας και των σχολικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής.
Ως εκ τούτου μελετάται..
η ολοκλήρωση περιμετρικού χαμηλού τοιχίου (από φυσικά υλικά) οριοθέτησης, σε σημεία όπου το υπάρχον έχει φθαρεί-καταστραφεί και επέκταση αυτού καθόλο το μήκος περιμετρικά του χώρου σύμφωνα με τα σχέδια, καθώς επίσης και κατασκευή αντίστοιχου τοιχίου μήκους περίπου 30 μέτρων απέναντι από το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου. Επίσης θα συντηρηθεί-ολοκληρωθεί και τμήμα της περίφραξης από πασσάλους-συρματόπλεγμα, μεταξύ των αθλητικών εγκαταστάσεων και του πάρκου, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τον χώρο πρασίνου. Κατά μήκος της υφιστάμενης περίφραξης υπάρχουν ανοίγματα - είσοδοι στις οποίες θα τοποθετηθούν μελλοντικά κιγκλιδώματα-ελεγχόμενες είσοδοι, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος οχημάτων. Τα παραπάνω υφιστάμενα σημεία εισόδου-εξόδου "ανοίγματα" θα έχουν μήκος περίπου 4 μέτρα σύμφωνα με της οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και ο δρόμος πρόσβασης στις κερκίδες των αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί επιπλέον η άνετη κίνηση νοσοκομειακού οχήματος.
Εντός του χώρου προβλέπεται η οριοθέτηση μιας έκτασης περίπου 212 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, ώστε στο μέλλον να τοποθετηθούν τα όργανα της παιδικής χαράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία-προδιαγραφές, παράλληλα θα προβλεφθεί και χώρος για την τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής για υπαίθριους χώρους.
Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι οι ιστοί και τα φωτιστικά σώματα που θα τοποθετηθούν για την κατασκευή του έργου θα δοθούν από την υπηρεσία του Δήμου. Το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου φωτισμού θα ηλεκτροδοτηθεί από υπάρχοντα πίνακα πλησίον του κτηρίου Μουσείου Φυσική Ιστορίας και το μικρό τμήμα του δικτύου φωτισμού θα ηλεκτροδοτηθεί από αναμονή καλωδίου που βρίσκεται στον προαύλειο χώρο του κτιρίου Μουσείου Φυσικής ιστορίας. Στην δαπάνη κατασκευής του οπλισμένου σκυροδέματος θα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την κατασκευή βάσης σιδηροϊστού διαστάσεων περίπου 0.7 m x 0.7 m x 0.6 m, η οποία θα φέρει στο κέντρο μια κατακόρυφη οπή και μια πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ100 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως.  Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως αποτελούμενος από γωνίες και ήλους. Στο σκυρόδεμα της βάσης θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που θα αποτελείται από ράβδους Φ16, μια ράβδος για κάθε ακμή της βάσης, κεκαμμένες κατά τρόπο που να συνδέονται ανά τρεις σε κάθε κορυφή της βάσης.
Στόχος είναι ο επαρκείς περιμετρικός φωτισμός του χώρου. Αναφορικά προτείνεται η χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ισχύς LED.
Επιπλέον, το δίκτυο ύδρευσης θα επεκταθεί με την τοποθέτηση σημείων υδροληψίας και φρεατίων σε σημεία μέσα στο χώρο. Τέλος σε διάφορα σημεία μέσα στο πάρκο, θα τοποθετηθούν με κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους ξύλινα καθισμάτων (παγκάκια) - τραπέζια και επίστυλοι κάδοι σκουπιδιών.
Ολοκληρώνοντας το έργο προκειμένου να γίνει πόλος έλξης τόσο των αθλητών όσο, των πολιτών και των ανθρώ και της τρίτης ηλικίας, κατά την είσοδο στο χώρο, θα τοποθετηθούν πινακίδες στις οποίες θα παρουσιάζονται διάφορες διαδρομές που θα επιθυμούσε να ακολουθήσει το κοινό εντός και εκτός του χώρου αναψυχής με την αντίστοιχη ενημέρωση κατανάλωσης θερμίδων.