Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Εργασίες πρασίνου στην περιοχή αλώνια στον οικισμό της Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.