Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Εργασίες κατασκευής βάσης για την τοποθέτηση νέου μεγαλύτερου ιστού σημαίας στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου στον οικισμό της Μαΐστρου.