Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής σκαλοπατιών και ράμπας στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαϊστρου.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής σκαλοπατιών και ράμπας για αμαξίδια ΑΜΕΑ στην κεντρική είσοδο του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου. Άλλος ένας χώρος στον οικισμό της Μαΐστρου προσβάσιμος για όλους.