Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Εργασίες καθαρισμού του ρέματος Ειρήνη.

Εργασίες καθαρισμού πραγματοποιούνται στην κοίτη του ρέματος Ειρήνη στον οικισμό της Μαΐστρου, σε σημεία όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών . Σκοπός των εργασιών είναι η απρόσκοπτη ροή των υδάτων του ποταμού προς τη θάλασσα και η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.