Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

Ηλετρολογικές εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαΐστρου, και αντικατάσταση λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης τύπου Led.