Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

Τεχνικές εργασίες υγρομόνωσης στην στέγη του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου , που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ολοημέρου.