Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Εργασίες αναβάθμισης του δικτύου της ΔΕΗ εντός του οικισμού της Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από την ΔΕΔΔΗΕ.

Η αναβάθμιση του δικτύου είναι έργο που σκοπό έχει την πρόληψη των ζημιών που οδηγούν σε διακοπές ρεύματος ή και να αποκαταστήσει υπάρχουσες βλάβες του δικτύου.