Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Πραγματοποιήθηκε η διανομή των οπωροκηπευτικών στους δικαιούχους στον οικισμό της Μαΐστρου.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η διανομή των οπωροκηπευτικών στους δικαιούχους στον οικισμό της Μαΐστρου. Πάνω από 160 δέματα διανεμήθηκαν σε συνεργασία με το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης.