Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι σχολικοί αγώνες Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών της Π.Ε. Έβρου.Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι σχολικοί αγώνες επί ανωμάλου εδάφους στο πλατανότοπο της Μαΐστρου, στους αγώνες συμμετείχαν μαθητές/τριες Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών από την  Π.Ε. Έβρου.