Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι σχολικοί αγώνες Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών της Π.Ε. Έβρου.Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι σχολικοί αγώνες επί ανωμάλου εδάφους στο πλατανότοπο της Μαΐστρου, στους αγώνες συμμετείχαν μαθητές/τριες Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών από την  Π.Ε. Έβρου.