Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

Εργασίες επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμου στον οικισμό της Μαΐστρου.

Εργασίες επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμου και τοποθέτηση φωτιστικών σωματων στον οικισμό της Μαΐστρου, σε σημεία με περιορισμένο φωτισμό. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ.