Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Διανομή ακτινιδίων στους δικαιούχους του οικισμού της Μαΐστρου.

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 από τις 11.00 το πρωί μέχρι και εξαντλήσεως των αποθεμάτων θα διανεμηθουν ακτινίδια στους δικαιούχους στον οικισμό της Μαΐστρου. Η διανομή θα γίνει στα γραφεία του οικισμού της Μαΐστρου. Η διανομή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης.