Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Οι κυρίες του οικισμού συμμετέχουν ενεργά στις προετοιμασίες του εθίμου.

Στην αναβίωση του εθίμου Τάξιμο στον Άγιο Αθανάσιο συμμετέχουν όλοι οι Φορείς και οι κάτοικοι του οικισμού, οι γυναίκες του οικισμού εδώ και δύο μέρες καθαρίζουν το σιτάρι από τα σκύβαλα και στην συνέχεια θα αλεθει στο μύλο για να γίνει το πλιγούρι.