Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Στην Β’ Φάση – Οριστικής Πρότασης, της κυκλοφοριακής μελέτης Αλεξανδρούπολης οι προτάσεις που είχα καταθέση.Διαβάζοντας προσεκτικά την Β’ φάση της κυκλοφοριακής μελέτηςΑλεξανδρούπολης, δυο από τις προτάσεις μου που είχα καταθέσει εγγράφως στους μελετητές για την Α’ φάση της μελέτης  βλέπω με ιδιαίτερη χαρά να συμπεριλαμβάνονται βελτιωμένες και στην Β’ Φάση – Οριστικής Πρότασης, της κυκλοφοριακής μελέτης.
  • Πρόταση μου:
Πρόταση χωροθέτησης ελεγχόμενων θέσεων ολιγόλεπτης στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.
  • Πρόταση μελετητών:
Για την εξυπηρέτηση των επιβατών τουριστικών λεωφορείων προτείνεται η δημιουργία χώρων επιβίβασης – αποβίβασης για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μέχρι τριών τουριστικών λεωφορείων στην Καραολή & Δημητρίου, στο τμήμα μεταξύ της Πλ. Ελευθερίας και της οδού Κουντουριώτου καθώς και δύο ακόμη θέσεις στην οδό Τζαβέλα αντικριστές μεταξύ της Πλ. Ελευθερίας και της ανώνυμης οδού μπροστά στο Τελωνείο. Μετά την αποβίβαση των επιβατών τους τα τουριστικά λεωφορεία θα κατευθύνονται σε ειδικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή όπου σήμερα.
Εναλλακτικές θέσεις ή και συμπληρωματικές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στο τέλος της οδού Τζαβέλα και στις δύο πλευρές της οδού.
  • Πρόταση μου:
Επέκτασης υπεραστικού ποδηλατοδρόμου που θα οδηγοί στα όριο του  οικισμού της Μαΐστρου , στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στον πλατανότοπο.
  • Πρόταση μελετητών:
Προτείνεται ο υπεραστικός ποδηλατόδρομος που θα οδηγεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στον οικισμό της Μαΐστρου.

Υπεραστικός ποδηλατόδρομος
Από τον κόμβο Λ. Δημοκρατίας – Γιαννούτσου Χ., ο αμφίδρομης κίνησης ποδηλατόδρομος ακολουθεί την ανεξάρτητη διαδρομή μέσα από την παλιά γέφυρα Μαΐστρου, για να οδηγηθεί μέσα από διαδρομή περιπάτου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στον οικισμό Μαΐστρος.
Είναι μικτής χρήσης και ανήκει στην κατηγορία: Μικτοί ποδηλατόδρομοι – Δευτερεύουσα χρήση ποδήλατο – Διαδρομές - περιπάτου.
Τι είναι οι μικτοί ποδηλατόδρομοι!
Οι μικτοί ποδηλατόδρομοι που προτείνονται από τη μελέτη, υλοποιούνται σε:
  • Πεζόδρομους - μοιράζονται τη χρήση με πεζούς
  • Woonerfs – μοιράζονται τη χρήση με πεζούς και οχήματα (η προτεραιότητα δίνεται στους πεζούς, κατόπιν στους ποδηλάτες και τέλος τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες)
  • Διαδρομές περιπάτου – μοιράζονται τη χρήση με πεζούς (ο υπεραστικός ποδηλατόδρομος που θα οδηγεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μαΐστρο).
Παρακαλω, όπως διατυπώσατε απόψεις, προτάσεις, επισημάνσεις κλπ, εντός 20 ημερών για να τις καταθέσω στο Δήμο.