Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

Ολοκληρώνονται σε λίγες ημέρες οι εργασίες τοποθέτησης στεγανωτικής στρώσης και εξαεριστικών στην οροφή του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου