Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

Ενα σύγχρονο κέντρο εκμάθησης πληροφορικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαΐστρου.

Ένα σύγχρονο κέντρο εκμάθησης πληροφορικής για προγράμματα Δια Βίου Μάθηση δημιουργήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας και εκπαίδευσης του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου.