Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Επιδιορθώσης - επισκευές καδων απορριμμάτων από συνεργείο της Αντιδημαρχίας καθαριότητα στον οικοδομικό ιστό του οικισμού της Μαΐστρου.