Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης.