Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Σε λίγες μέρες θα στολίσουμε και θα φωτίσουμε τον όμορφο οικισμό μας, περιμένω τις προτάσεις και τις ιδέες σας..