Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

Έναρξη Τμημάτων στα Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αλεξανδρούπολης


12193318_1067080199976675_5216467056382217548_n


Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Θεατρικό Εργαστήρι (50 ώρες)
Εργαστήρι Μουσικής (50 ώρες)
Λέσχη Κινηματογράφου (25 ώρες)
Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 -A2 (25 ώρες) -2 TMHMATA
Αγγλικά για τον τουρισμό Α1-A2 (25 ώρες)
Αγγλικά για το χώρο εργασίας Α2 -B1 (25 ώρες)
Τουρκικά για τον τουρισμό Α1-A2 ( 25 ώρες) – 2 TMHMATA 
Γερμανικά για τον τουρισμό Α1-A2 (25 ώρες)
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες)
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής διατροφής) (25 ώρες)
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι ( 25 ώρες)
Βιολογικά Προϊόντα : Παραγωγή -Πιστοποίηση – Διάθεση ( 25 ώρες)
Διαχείριση εργασιακού άγχους/ Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ( 25 ώρες)


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε :

στο Κ.Δ.Β.Μ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (παλαιό δημαρχείο) Τηλ. 2551350089
Δηλώσεις συμμετοχής: από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 έως Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 
(ώρες: 11:00 – 14:00)


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.