Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης της μόνωσης του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου.

Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης νέας μόνωσης στην οροφή του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 15 ήμερες αν και οι καιρικές συνθήκες συνεχίσουν να εξελίσσονται ευνοϊκά .