Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Ξεκινά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 το τμήμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.Ξεκινά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 το τμήμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (πληροφορικής). Τα μαθήματα διοργανώνουν οι Πολιτιστικοί Φορείς Μαΐστρου σε συνεργασία με το γραφείο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο επιμόρφωσης
των ενηλίκων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και έχει στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική και κοινωνική τους εξέλιξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.