Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Εργασίες καθαριότητας σήμερα σε πάρκα, πλατείες, σχολεία στον οικισμό της Μαΐστρου, σε συνεργασια με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας..